วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


 • เมื่อชีวิตเผชิญอุปสรรค
            ต้องรู้จักว่านั่นเป็นธรรมดาของชีวิต
           อย่าหวั่นไหว เมื่อเจออุปสรรค
           เพราะอุปสรรคช่วยสร้างประสิทธิภาพ

 •  ความรักคือความพร้อมที่จะช่วยเหลือและรับผิดชอบ
  ดังนั้นจึงเสียสละและกระทำได้บนความเบิกบานใจ


 •  ผู้ที่สู้กับอุปสรรคที่ต้องหลีก
  และผู้ท้อแท้ต่ออุปสรรคที่ต้องสู้
  คือผู้หันหลังให้กับความจริง
  และปิดหนทางแห่งความชอบธรรมเสียสิ้น


 •  ผู้ที่สู้กับอุปสรรคที่ต้องหลีก
  และผู้ท้อแท้ต่ออุปสรรคที่ต้องสู้
  คือผู้หันหลังให้กับความจริง
  และปิดหนทางแห่งความชอบธรรมเสียสิ้น


 •  ปัจจัยของความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจ
  ไม่มีอะไรเกินกว่าอุปสรรค
  ผู้ที่ไม่เคยต่อสู้กับอุปสรรค
  ไฉนจะรู้จักความสามารถที่แท้จริงของตนได้